b'OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerOBT is een besloten vennootschap met twee aandeelhouders: Opmeerpapier pixels projectenin Den Haag (opgericht in 1969) en De Bink in Leiden (opgericht in 1882). In 1996 kozen de twee De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binksuccesvolle grafische ondernemingen voor deze marktgerichte, strategische alliantie. TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersEen samenwerking die nog steeds uniek is in de grafische industrie.OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTKrachtenbundeling PeopleHet doel van de samenwerking is het bundelen van de krachten enNaast medewerkerstevredenheid speelt medewerkers-OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerspecialismen op het gebied van grafimedia, om op deze wijze aanbetrokkenheid een belangrijke rol in onze organisatie. Voor onze opdrachtgevers zekerheid en continuteit te bieden. Gezamenlijkmedewerkers en stakeholders staan lean & mean werken en een De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binkworden succesvol aanbestedingen op grote projecten verricht, watveilige, gezonde werkplek centraal. Daarbij dragen onze innovaties resulteert in een onderscheidende positie in de markt. De directiesbij aan het vergroten van onze flexibiliteit, creativiteit en duurzame TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersvan beide bedrijven vormen de directie van OBT. Er zijn geeninzetbaarheid van onze medewerkers.medewerkers in dienst. Bij de twee OBT-bedrijven zijn in 2019 in OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTtotaal 118 mensen werkzaam.PlanetOnze relaties adviseren wij proactief op het gebied van duurzaam OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerCrossmediale communicatieoplossingen inkopen en de circulaire economie, waaronder het toepassen van1110Gezien de structuur van OBT wordt ingestaan voor alle voorkomendeFSC, PEFC en 100% gerecycled papier, zodat zij hiermee De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binkwerkzaamheden. Dankzij de flexibiliteit (ploegendiensten) enbijdragen aan een duurzame productie. back-upfaciliteiten (twee productielocaties) kan worden voldaan aanDe trend om afval tot nieuwe producten te verwerken TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersbijna elke wens van de opdrachtgever. Ook onze goede relatie metondersteunen wij zichtbaar door deze soorten te adviseren n te leveranciers draagt bij aan de garanties die OBT kan waarmaken. verwerken in onze eigen promotiemiddelen. Op milieugebied OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTAls ervaren totaalaanbieder nemen wij de complete verantwoordelijk- versterken wij onze prestatie dankzij het verlagen van onzeheid op ons: van digitale communicatiemiddelen tot de uitvoering vanCO2-uitstoot.OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeercampagnes en van fulfilment tot de aankleding van congressen. Onze kennis draagt bij aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. ProfitDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkMet onze innovaties willen wij de communicatiemarkt verbreden. Duurzaam duurt het langst Dit vertaalt zich in crossmediale mogelijkheden: de juiste TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersSinds de oprichting van OBT is maatschappelijk verantwoord onder- combinatie van drukwerk en digitale communicatiemiddelen, ook nemen een onlosmakelijk onderdeel van ons beleid. De komendebinnen de uitvoering van projecten. Door daarbij optimaal te OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTjaren is wederom het doel om op duurzame en circulaire frontenplannen en onze medewerkers functioneel in te zetten, blijven wij voorop te blijven lopen. Zo leveren wij volgens het triple-p perspectiefin staat om snel en marktconform maatwerk te leveren vanuit een OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeereen constructieve, maatschappelijk verantwoorde bijdrage. financieel gezonde positie. OBT Duurzaamheidsverslag 2019'