b'De belangrijkstePlaten Inktgrondsto\x0fenHet vervaardigen van de drukvormen (o\x0fsetplaten) isAl onze producties drukken wij met bio-inkten op basisWasmiddelgeheel chemievrij. Met warmtelasers wordt het beeldvan lijnzaadolie. Lijnzaad kan - in tegenstelling tot de op de o\x0fsetplaten aangebracht en alleen de nietminerale olin uit aardolie - steeds opnieuw worden verwarmde coating wordt verwijderd met behulp vanaangeplant. Tegelijkertijd draagt het verbouwen en Papier een zeepoplossing. Deze verzadigde zeepoplossingverwerken hiervan bij aan de werkgelegenheid in eenDe werkzaamheden bij OBT zijn niet gevaarlijk. wordt als afval afgevoerd. Wij hebben gekozen voordeel van onze wereld waar de werkloosheidcijfersWij nemen wel diverse maatregelen om het dit systeem, omdat bij een droge verwerking van derelatief hoog zijn. Tevens voldoen onze inkten aan degebruik en de emissie van gevaarlijke sto\x0fen te Op dit moment wordt bij OBT 88% van heto\x0fsetplaten de coatingdeeltjes die worden afgezogenISO 2846-1 norm.reduceren, waardoor dit geen gevaar voor onze papier ingekocht van bewezen duurzaameventueel schadelijk kunnen zijn bij inademen. medewerkers vormt. OBT produceert alcoholvrij beheerde bossen.en vluchtige sto\x0fen zijn vervangen door K3 en K4 Totaal in kg die minder vluchtig zijn. Hierdoor hebben wij 28 Totaal in kg inmiddels een maximale verbetering gerealiseerd. 29Totaal in kg 17.200 17.295 17.11130.211 30.486 Totaal in liters2.744.95027.543 2.015 2.186639.150 2.1041.762.046PEFC papierFSC papier 2017 2018 2019 2017 2018 2019343.754 overige2017 2018 2019OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'