b"Missie CO2-uitstoot. Op lokaal niveau willen wij een voorbeeldfunctieVeilig en toegankelijk online Duurzaam duurt het langstCrossmediaal communiceren, de combinatie van internet, socialevervullen door ook kennis te delen en binnen onze organisatieWe zijn goed voorbereid op de eisen, wensen en bijzonderhedenOok in 2020 blijven we ons verder ontwikkelen en zullen nieuwe media en print- of drukwerk, is nog steeds ons speerpunt. Papierstageplekken aan te bieden. Mondiaal investeren wij in duurzamedie het ontwerpen, opmaken, drukken, printen, online publicerendoelstellingen onze organisatie naar het volgende niveau moeten blijft een belangrijke rol spelen, zeker als circulair product en(energie)bronnen en ondersteunen wij projecten op het gebied vanen mailen voor bedrijven en organisaties met zich meebrengt. brengen. Welke extra uitdagingen ons in dit nieuwe jaar dan ook te duurzaam alternatief voor onder meer plastic verpakkingen. natuurbehoud en bedreigde diersoorten.Wij voldoen in het bijzonder aan ISO 27001 (informatiebeveiliging)wachten staan, wij zullen onvermoeibaar doorgaan met onze inzet De groei aan digitale uitingen blijft een uitdaging in de continuen hiermee aan de hoogst gestelde eisen voor het verwerken vanvoor een prettige werkomgeving met duurzaam veranderende communicatiemarkt. Daarnaast breiden we onzeDuurzaam partnerschap persoonsgegevens (AVG) en het beheren van bestanden.toekomstperspectief, samen met onze medewerkers, ondersteuning bij projecten verder uit, zoals uitvoerende (online-OBT wil voor haar klanten een betrouwbare en betrokken partnerConfidentile, geheime en zeer geheime producties zijn bij ons inopdrachtgevers en leveranciers. Via de sociale media van Opmeer en offline) werkzaamheden bij de complete aankleding (indoor enzijn. Dit betekent dat we een hechte relatie onderhouden engoede handen. Denk daarbij ook aan persoonsgebondenen De Bink houden we u graag gedurende het jaar op de hoogte.outdoor) van o.a. bijeenkomsten en evenementen. Wij willen onzeproactief meedenken over relevante en gerelateerdemailingen, zowel offline als online. communicatieprestaties blijven verbeteren en tegelijkertijd onze(maatschappelijke) onderwerpen. Zonder restricties lossen weNaast bewust veilig communiceren blijft online toegankelijkheid impact op het milieu en onze leefomgeving verder verminderen. problemen op. Onze eindproducten worden CO2-neutraaleen doorlopend thema. Een blinde, slechtziende of andersTony Opmeergeproduceerd en op tijd en in de gewenste kwaliteit geleverd, beperkt-valide persoon voorzien van toegankelijke digitaleAlgemeen directeur OBTLokaal en mondiaal met de kortst mogelijke doorlooptijd en tegen een scherpe prijs.informatie via websites en sociale media blijkt in de praktijk Wij zetten ons daarom zowel lokaal als mondiaal in. OnzeKortom, een volwaardige en vooruitstrevende partner op hetregelmatig een struikelblok. Onze expertise wordt nog steeds duurzame productiewijze vertaalt zich onder meer in het verlagengebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. volop ingezet om onze relaties en hun doelgroepen hierbij te 4 van energieverbruik, hoeveelheid afval, waterverbruik enhelpen. 5Zie omslag achterin Circulair CO-neutraal productde mijlpalen van OBT Start World Class ManufacturingStarten met volledigDeelname Circlair EconomyBedrukt of geprint papier is een duurzaam alternatief voor een (WCM) en Lean Six Sigma. IPA vrij drukken. Challenge Rabobank Nederland. diversiteit aan plastic producten. Denk bijvoorbeeld aan 1995-2019 Arbo Milieu MVO verpakkingsmaterialen. Papier is tevens bij uitstek een circulair Eerste Grafisch MilieuEerste orders geproduceerdOBT stapt geheel overEerste DuurzaamheidsverslagEnergiebesparingsplicht Certificaat in Nederland. met BIO-inkt. Milieu op groene stroom. OBT uitgebracht en winnaarEerste Preventief MedischOprichting MoBi, inDe eerste zonnepanelen2.000 m dakisolatie metvoor 1 juli 2019 volledigproduct. Als een van onze belangrijkste eindproducten helpt Milieu Milieu Kristalprijs. Onderzoek (PMO) voor desamenwerking met GGZin Leiden. zonreflectie in Den Haag. afgerond. MilieuMVO werknemers Arbo Rivierduinen Leiden. Arbo Milieu Milieu papier ons om volledig CO2-neutraal te produceren. Papieren Reductie van IPACertificering ISO 14001,Plaatproductie vanaf nuGecertificeerd voorAls eerste in Nederlandcommunicatiemiddelen leveren een serieuze bijdrage aan de(alcohol) met 50%. een van de eerste in de Milieu grafische industrie. geheel chemievrij. gecertificeerd voor Milieu Milieu Climate Calc, de oicileGecertificeerd voor ISO 27001,OBT klimaatneutraalISO 14001+ CO. Milieu CO2-reductie in Europa. Dankzij het planten van nieuwe bomen ISO 14001 CO-berekening.GecertificeerdISO 14001+voor milieuMilieu managementsysteem voormet Sumba Care enGecertificeerd- -informatiebeveiliging.Klimaatfonds Haaglanden. jaarOBT vof wordt OBT bv. Eerste tl-verlichting Algemeen Milieu voor CO OBT gee al 10 jaar langgroeit het Europese bosareaal en daarmee de longen van onze reductiemanagementAlgemeen Gehele afwerking in eigen huis. vervangen voor MilieuvriendelijkeISO 27001 haar duurzaamheids-Interne en MVO ledverlichting. Milieu wasmiddelen vanexterne informatie- Nieuwe gesoleerdeactiviteiten weer inaarde. Onze missie is inzicht te geven op welke wijze papier een beveiligingK1 naar K3/K4.boekvorm. Deze jaarlijkse metingen Milieu Aanschaf eerstevoorgevel in Leiden.geven het resultaat van 1995 1996 Hybride auto's. Meer licht en minderonze inspanningen enpositieve bijdrage levert aan goed bosbeheer en onze circulaire 1997 K3 K4 Milieu Milieu dat resulteert in energieverbruik.2008 nieuwe uitdagingeneconomie. 1998 2004 voor het volgende jaar.2009 2010 2011 20122013 2014 20152016 20182019 2020OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019"