b'Zakelijk verkeer Woon-werkverkeerWat betre transport zijn er zo veel mogelijk ritten gecombineerd in kmen wanneer dit ineicint bleek, uitbesteed aan transporteurs die ritten met verschillende klanten kunnen combineren.Het aantal zakelijke kilometers metOV 128.031personenautos, met name voor Transport (km) klantbezoeken, hebben wij als volgt110.887berekend. Het uitgangspunt is het aantal 2017 | totaal 477.257 kilometers dat met personenautos is141.837109.495 gereden. Hiervan is het woon-werkverkeer en Opmeer 105.038 een gemiddeld privgebruik afgetrokken.De Bink 174.514 Fiets/lopend32 88.210 86.620 Het aantal kilometers woon-werkverkeer is ten33Wat betre het goederenvervoer zien we nu al duidelijkopzichte van 2018 met 4,3% toegenomen. 2018 | totaal 405.190 de resultaten van de stijging van het transport met een122.171 Het totaal aantal kilometers is gestegen door Opmeer 101.142 bodedienst. Op basis van deze trend is bij De Bink hetverhuizing van medewerkers.76.279 besluit genomen de capaciteit van het eigen vervoer in120.611151.769 2020 verder af te bouwen. Met de samenwerking met de De Bink 76.000 organisatie LessGo gaan we de volgende fase in met het verduurzamen van de externe transportketen in de regio. Auto/motor/brommer 569.1252019 | totaal 393.537Opmeer 81.621 Bij de zakelijke personenkilometers, hoofdzakelijk607.89882.421 bedoeld voor klantbezoeken, zien we een duidelijke De Bink 172.527 tendens van een daling van de dieselkilometers en een608.71454.968 stijging van de benzinekilometers. Bij OBT hebben we nu 8 hybride autos. Het totaal aantal kilometers is wel Personenwagens gestegen door de groei van nieuwe opdrachtgevers2017 2018 2019Vracht-/bestelwagens buiten de regio.OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'