b'OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeer De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkOBT wil een betrokken en betrouwbare partner voor haar klanten zijn. Dit betekent TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersoptimale service en kwaliteitsproducten, zowel op grafisch als digitaal gebied, tegen een marktconforme prijs. En natuurlijk geven wij de garantie voor 100% vertrouwelijke OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTbehandeling van de gegevens, zowel online als offline.OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeer Hoogkwalitatief en marktconform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkOBT heeft alle kennis en capaciteit in huis voor het produceren,OBT beheert en verwerkt persoonsgegevens veilig. De invoering van beheren, verzorgen en leveren van alle communicatiemiddelen ende AVG is soepel en succesvol verlopen. Een groot voordeel hierbij TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTenderscommunicatieprojecten. Deze kennis en ervaring die wij in velewas dat beide bedrijven al gecertificeerd zijn voor ISO 27001. Tevens jaren hebben opgebouwd met Europese aanbestedingen is de kernwordt er regelmatig een beveiligingscontrole uitgevoerd op onze OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTvan onze organisatie. Met deze aanpak realiseren wij een flexibeleinterne en externe netwerken. Al onze medewerkers zijn gescreend en efficinte werkwijze, die resulteert in de meest economischeen hebben getekend voor geheimhouding. Tevens worden zij OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeeruitvoering. Daarnaast kunnen we, ook in geval van calamiteiten,periodiek getraind op awareness.3736altijd de levering van opdrachten garanderen.De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkDe organisatiestructuur, locatiespreiding en back-upapparatuurKlanttevredenheidgeven hiervoor alle garantie. Onze stakeholders bepalen voor een groot deel de waardering en TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendershet succes van de beide OBT-bedrijven. Met alle stakeholders Veilig, betrouwbaar en kosteneffectief wordt zorgvuldig en actief gecommuniceerd, waarbij de frequentie OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTBetrouwbaarheid betekent naast het op tijd de juisteen intensiteit wordt afgestemd op de betreffende stakeholder.hoogkwalitatieve middelen leveren ook het garanderen van deOp het gebied van milieu (o.a. energie, water, afval) hebben wij een OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerprivacy van onze klantgegevens. OBT verzorgt voor vele relaties deimpact op al onze stakeholders. Wij claimen dat de impact van veilige verwerking en opslag van geclassificeerd drukwerk. onze bedrijfsvoering relatief beperkt is voor onze stakeholders.De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkHet aanleveren van bestanden waarin persoonsgegevens zijnDe output van gesprekken en reacties op de communicatie-opgenomen, kan bij OBT alleen nog via een beveiligde verbinding.middelen van OBT dienen - naast andere gegevens - als inputTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersDaarmee worden de persoonsgegevens met encryptie verzonden.voor het bepalen van nieuw beleid en nieuwe doelstellingen.Op deze manier zorgen wij ervoor dat de aan ons geleverdeDe organisatie heeft een klachtenprocedure, waarbij ook klachten OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTgegevens op een veilige manier worden verzonden en verwerkt. over milieu kunnen worden behandeld.OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeer OBT Duurzaamheidsverslag 2019'