b'Milieu/Energie Economie/ArboOpmeer Opmeer De Bink De BinkIn de binderij wordt een nieuweIn 2020 zullen ook de laatste dieselautosAanpassen en opnieuw inregelen klimaat- Reduceren toepassing plastic. Enerzijds couverteermachine geplaatst en eenworden vervangen door Euro 6 of benzinebeheersing. Door de gewijzigde indelingbetekent dit de aanvoer van plastic oudere machine wordt vervangen. en waar mogelijk hybride. van diverse productieruimtes in overlegbeschermingsfolie te reduceren in overleg Deze machine loopt twee keer zo snel alsmet de leverancier wordt in 2020 eenmet leveranciers en aan de andere kant hetColofonde huidige machines en zal de werkdrukuitgebreide monitoring uitgevoerd, waarnaintern toepassen van wikkelfolie bij deOBT bvop de afdeling binderij verlagen bij dede fijnafstemming stapsgewijs wordtverzending te reduceren. Uitgave van:Kerketuinenweg 8maandelijkse pieken. geffectueerd. OBT bv Postbus 435082504 AM Den HaagOpmeer Inhoud en realisatie: info@obt.eu50 De Bink Wij gaan onze afvalstroom plastic kokersDanille de Vin, Peter Turfboer 51Reduceren stroomverbruik afdeling Print.opnieuw bekijken. Wij hebben de vraagOBT OpmeerEind 2019 is het besluit genomen om deuitgezet bij diverse bedrijven die zichTeksten: Kerketuinenweg 8afdeling Print te integreren in de afdelingzichtbaar inzetten voor circulaireAlexia Stins Postbus 43508De Bink Drukkerij. Daarbij is het besluit genomenDe Bink economie; energietransitiecirculaire2504 AM Den HaagBrede inzetbaarheid. Implementatie vanom de iGen te vervangen door een tweedeIsoleren transportleiding binderij. In heteconomiesecundaire grondstoffen. Vormgeving en infographics: info@opmeerbv.nlde doelstelling dat iedere medewerkerVersant. Na onderzoek bleek dat hetpraktijkonderzoek van de EPK kwam hetOpmeerpapier pixels projectentenminste op 2 andere werkplekkenaandeel bijzondere formaten te gering isadvies om de transportleiding van deOBT De Binkinzetbaar is.om deze machine daarvoor operationeelcv-ketels naar de foliehal te isoleren. Opmeer Omslag: Rooseveltstraat 3te houden. In januari 2020 wordt ditVibersTM 300 g/m olifantsgras Postbus 425uitgevoerd. Het elektriciteitsverbruik in deIn de binderij zal worden onderzocht hoe2300 AK Leidenprintmodus op de iGen bedraagt 16 KWde piekmomenten van warmte beterBinnenwerk:info@bink.nlper uur en de Versant gebruikt maar kunnen worden opgevangen. VibersTM 120 g/m olifantsgras2,1 KW. Dit betekent een reductie van maar liefst 87%. Zowel het olifantsgras zelf als de productie van het papier wordt in Nederland gerealiseerd.OBT Duurzaamheidsverslag 2019|Doelstellingen 2020 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'