b'2020 MVO Kwaliteit/ArboDoelstellingenOBT De Bink OpmeerWij gaan dit jaar een boekje afronden metProject Vibers TM. Deze papiersoort heeftDe studio zal worden verbouwd en In de afgelopen jaren is inIn de loop der tijd zijn bepaalde onderwerpenHet versterken van onze relatie endaarin 100% gerecyclede papiersoortenals grondstof olifantsgras, dat t.o.v.opnieuw worden ingedeeld. Bij de de praktijk bevestigd datbinnen onze langetermijnvisie niet nieuw,communicatie met partijen uit de ketenvan onder andere grassoorten enbomen 4 x zo snel groeit en CO2 opneemt.ontvangst van klanten zal de creativiteit maar vergen zij wel hernieuwde aandacht. om gezamenlijk te komen tot eenspijkerbroeken. Deze gaan wij onder deDaarbij wordt dit gras in Nederlandvan deze afdeling meer tot uiting komen. inzetten op duurzaamheidOf het accent op een specifiek onderwerpduurzamere productketen, onder andereaandacht brengen bij onze klanten alsgeteeld op ongebruikte bouwgrond, dieEn hiermee wordt ook een betere een voortdurend proces is.moet worden verlegd. Ook voor 2020 hebbenvanuit onze bijdrage bij het KVGO en promotiemateriaal. niet geschikt is voor voedselproductie.werksfeer voor de medewerkers wij onze duurzaamheidsdoelstellingen medeFair Climate Fund. Ook bevat het weinig vocht zodat ergecreerd.En dat dit vooral samenmiddels voortschrijdend inzicht bepaald. minder energie nodig is voor het drogen. moet gebeuren. Samen metOBT heeft de afgelopen jaren heel veelDe totale belasting in de hele keten is 48 onze medewerkers enZoals in het verslag is aangegeven, richtgenvesteerd in verbeteringen op hetdaardoor bijzonder laag, terwijl het de 49het duurzaamheidsbeleid op de langegebied van MVO, milieu/energie, kwaliteitCO2-consumptie versterkt. De toepassing samen met onze partners.termijn zich op:en arbo. Deze resultaten zijn mede terug tevoor producten van onze opdrachtgevers Stap voor stap komen wijVersterken van onze marktpositie doorzien in dit MVO Duurzaamheidsverslag overwordt actief gepromoot. in te spelen op marktontwikkelingen2019. Hierin blikken wij, door middel vanDe Bink De doelstelling voor 2020 is om 10.000 kgOpmeerverder. (versterken van het totaalconcept vaneen tijdlijn, terug op onze behaaldeVerduurzamen transport i.s.m. LessGo. af te nemen. Er wordt een automatische stapelaar communicatie in plaats van alleen hetsuccessen.In de regio Leiden, Alphen aan den Rijn,aangeschaft voor bij de hechtstraat.leveren van drukwerk); Gouda en Zoetermeer hebben ze een hubDeze machine wordt in januari 2020 Het verder verbeteren van onze Natuurlijk is er altijd plek voor verbeteringen,ingericht voor het verzamelen vangenstalleerd en vervangt veel hand- en milieuprestatie (reductie van energie,maar dit zijn, door de grote stappen diepakketten om dan in 1 keer uit te leverentilwerk bij deze machine. Het vergroot de water, milieubelastende grondstoffen, reeds gezet zijn, kleinere verbetermaat- met uitsluitend groen transport metcapaciteit van de hechtstraat en de CO2-uitstoot); regelen en actiepunten die wij alsbakfiets of elektrisch vervoer. impact voor de medewerkers wordt Het versterken van dedoelstellingen hiernaast formuleren. minder.arbeidsomstandigheden in de breedsteAlle genoemde doelstellingen zullen in zin van het woord (veilige werkplek en2020 gerealiseerd worden.gezonde medewerkers);OBT Duurzaamheidsverslag 2019|Doelstellingen 2020 OBT Duurzaamheidsverslag 2019|Doelstellingen 2020'