b'Onze certificeringen ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001+ ISO 27001 MeldplichtCyber-checkGecertificeerdGecertificeerdGecertificeerdInterne endatalekken Voldoen middels voor kwaliteit voor milieuvoor CO-externe informatie- Voldoen aanperiodieke Onze certificeringen tonen aan dat wij volgens bepaalde standaarden werken alsreductie- beveiliging de meldplichtuitvoering van het gaat om mens en milieu. Ook zetten wij ons in voor het gebruik vanmanagement datalekken een PEN-testverantwoorde en e\x05icinte verpakkingen om verspilling van verpakkingsmateriaal te voorkomen. Vertegenwoordigers van OBT zijn deelnemer aan twee grafische duurzaamheidskringen en zitten in het KVGO-bestuur. Deze instanties werken aanISO 2846-1 CO- verbetering in de keten, zowel nationaal als internationaal. Onze inktenfootprintISO 12647-2 voldoen aan deze ISO-norm CO-berekenings-Gecertificeerdmethode van de voor kleur- Milieubarometer managementconform de voor o\x05setdrukkenCO-prestatieladder14 15DuurzaamFSC PEFCinkopenGecertificeerd voorGecertificeerd voor Social return Rijksoverheid FSC (duurzaamPEFC (duurzaam beheerde bossen) beheerde bossen)Verklaring voor OBT - MoBi is een print- en copyshop waar mensenDuurzaam Inkopen met een achterstand op de arbeidsmarkt onderRijksoverheidbegeleiding worden ingezet. Bij MoBi hebben zij een werkplek waar zij kunnen leren en werken (learning onGeclassificeerd Papiervezel- ARBO-the job), zodat re-integratie op de arbeidsmarkt in deMedewerkers zijnconvenant convenanttoekomst mogelijk is. gescreend voorAangesloten enARBO-richtlijnen beveiligdevoldoen aan eisen KVGO (RIE)Daarnaast bieden wij ook stagemogelijkheden aan,opdrachten varirend van snu\x05el- en project- tot volledige opleidingsstages.OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'