b'Hiernaast zetten wij ons met diverse socialreturnprojecten in voorArbeidsomstandigheden Betrokkenheid bij ziekte bedrijven, zodat medewerkers die langdurig ziek zijn ook vanuit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden henOBT heeft een actief beleid voor arbeidsomstandigheden. Dit beleidEr is een actieve betrokkenheid bij ziekmelding. Daarnaast zijndeze kennisbank maximale ondersteuning krijgen.werkplekken en stage mogelijkheden, varirend van snuffel- enkenmerkt zich door het creren van een veilige werkomgeving.beide bedrijven aangesloten bij het verzuimsteunpunt grafische project- tot volledige opleidingsstages. WerkplekOntwikkeling, kennis en vaardigheden Bij beide bedrijven zijn er onder andere geluiddempende plafonds OBT beoogt een werkklimaat met maximale ontplooiingskansenen goede verlichting aanwezig. De ergonomische stoelen, bureaus voor iedereen. Dit betekent dat het ontwikkelen van kennis enen diverse adviescursussen voor de juiste zit-werkhouding zorgen vaardigheden binnen ons bedrijf volop aandacht krijgt. Het leidtvoor een goede werkomgeving. Naast veel daglicht op deVerzuimcijfers 2019 Bedrijfsongevallentot hogere kwaliteit van de producten en diensten en het zorgt ookwerkplekken, is de temperatuur overal geoptimaliseerd door voor tevreden medewerkers die veiliger werken.energiezuinige systemen en een volledig nieuw dak in Den Haag. In Leiden is er een verbetering van de klimaatbeheersing en Het beleid van OBT is dat de medewerker elke opleiding kan volgenluchtverversing voor secretariaat en bedrijfskantoor. Alle die hij of zij nodig heeft voor het uitvoeren van de functie. Demedewerkers aan machines dragen veiligheids-/bedrijfskleding, gewenste opleiding wordt bepaald aan de hand van het onderdeelwerkschoenen en zij hebben otoplastieken.20 persoonlijke ontwikkeling tijdens het functioneringsgesprek,1,21 %5,16 % 5,3 % 0 21vaktechnische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de organisatie.GezondheidWerkdruk is een continu aandachtspunt, deze is relatief hoogOBT kent al vele jaren een aantal maatregelen om risicos en vanwege de soort orders en de omvang van de orderportefeuille.ziekteverzuim verder te reduceren en de gezondheid te verbeteren. Door opleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling lerenTevreden en gezonde medewerkers is ons uitgangspunt.wij onze medewerkers met de werkdruk omgaan. De Bink Opmeer* Papier en grafischeWerkdruk (2018: 5,1%) (2018: 3,97%) industrie** Het aantal dagen besteed aan opleidingen in 2019 Een belangrijk onderdeel is de mentale gezondheid van de medewerkers. Een van de onderdelen van het functioneringsgesprek is de verbetering van de *Bij Opmeer een stijging door veel langdurig arbeidsomstandigheden die hierop van invloed kunnen zijn. **Bron: CBSzieken. Geen van deze verzuimgevallen zijn Verder krijgen medewerkers die moeten overwerken dit weer inwerkgerelateerd.118 542 uren gecompenseerd, zodat zij op rustige momenten vrij zijn. In enkele gevallen worden de uren financieel gecompenseerd, zoals bij nacht- en weekendwerkzaamheden.medewerkersdagen OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'