b'2019 Milieu/Energie MVOResultaten De Bink Opmeer Opmeer & De Bink De Bink OpmeerHet vervangen van de laatsteWij gaan onze afvalstroom plasticGezien wij als bedrijf per jaar meerHet recyclen van onsWij gaan dit jaar een boekje Voordat wij vooruitblikken traditionele verlichting doorkokers opnieuw bekijken. Wij hebbendan 50.000 kWh elektriciteitbannermateriaal gaan wij doen metuitbrengen met daarin 100% op 2020, vinden wij hetledverlichting. de vraag uitgezet bij firma Veolia dieverbruiken zijn wij, op grond van hethulp van de Stichting Dutchgerecyclede papiersoorten van onder zich zichtbaar inzet voor circulaireActiviteitenbesluit milieubeheer,Integration Group (DIG). DIG is eenandere grassoorten en belangrijk eerst nog evenUitgevoerd. economie; energietransitie verplicht om energiebesparendeorganisatie die wil helpen bij despijkerbroeken. Deze gaan wij onder terug te blikken op hetcirculaire economiesecundairemaatregelen te nemen met eenintegratie van nieuwe Nederlandersde aandacht brengen bij onze klanten grondstoffen. terugverdientijd van 5 jaar of minder.door mensen samen te brengen. Mijnals promotiemateriaal.afgelopen jaar. Dit doen wijDit is de energiebesparingsplicht. Buuf atelier is een van de initiatieven door te kijken naar deIn 2019 is er nog geen oplossingIn 2019 komt daar de informatieplichtvan de stichting. In het atelier makenDit project heeft 4 maanden 44 realisatie van degevonden voor de kokers, maar ookbij. Dat betekent dat wij uiterlijk 1 julivrouwen met eenstilgelegen maar is nu weer in volle45in 2020 zullen wij hiervoor nieuwe2019 moeten rapporteren welkevluchtelingenachtergrond engang. Dit wordt een gezamenlijk doelstellingen van 2019.wegen gaan zoeken. energiebesparende maatregelen wijNederlandse vrouwen samenproduct dat wij met De Bink onder hebben genomen. producten van gebruikte materialen,OBT gaan uitgeven in 2020.De Bink zoals banners. Bestaande urinoirs (aantal = 5)Deze maatregelenlijst is volledig vervangen door een watervrij urinoir.ingevuld en verzonden. EventueleDit project loopt goed en wordt De verwachte waterbesparing zalacties die hieruit naar voren kwamenvanzelfsprekend gecontinueerd.ongeveer 100.000 liter op jaarbasiszijn opgenomen in de actielijsten vanDe banners worden bij MoBi zijn op basis van drie spoelingen vanbeide bedrijven. gedemonteerd en weer gereed 3 liter. gemaakt voor hergebruik.Binnen de criteria van Mijn Buuf Doelstelling In 2019 zijn er 3 urinoirs vervangen.wordt het bannermateriaal Realisatie In 2020 zullen de laatste 2 vervangengesorteerd en 4x per jaar bezorgd bij Doorgeschoven worden. Mijn Buuf en gebruikt als grondstof.OBT Duurzaamheidsverslag 2019|Resultaten 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019|Resultaten 2019'