b'OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerOBT wil bewust omgaan met haar leefomgeving en eventuele risicos voor het milieuDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binkzoveel mogelijk beperken. Wij streven naar continue verbetering van onze milieu- en duurzaamheidsprestaties. Daarbij begeeft OBT zich in een productieketen met vele TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersschakels. Ons doel is om bij te dragen aan het verduurzamen van deze keten.OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBT ISO 14001/14001+ Milieu en CO 2 -reductiemanagement minder schadelijke roet vrijkomt. Zo wordt energie bespaard en OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerOm milieu te integreren in ons bedrijfsbeleid en onzeontstaat een gezonder leefklimaat voor de mensen en hun bedrijfsvoering hebben wij een gecertificeerd milieumanagement- omgeving. De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binksysteem (ISO 14001). Dit richt zich met name op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Wij voldoen aanDuurzaam inkopenTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersde wet- en regelgeving n streven naar permanente verbetering.De overheid heeft als doelstelling om voor 100% duurzaam in te Hiernaast hebben wij ons certificaat uitgebreid naar ISO 14001+kopen. Ten aanzien van drukwerk zijn hiervoor criteria opgesteld. OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTCO2-reductiemanagement niveau 1 en 2. Hierdoor heeft OBTOBT beschikt over een Verklaring Duurzaam Inkopen Overheid die inzicht in mogelijke verbeteringen op het gebied van CO2-reductiejaarlijks door een externe partij wordt gecontroleerd tijdens de OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeeren kan de doeltreffendheid van genomen maatregelen beoordeeldaudit van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 14001+. Dit betekent dat onze2726worden. Onze CO2-footprint halen wij uit de Milieubarometerduurzame prestaties zijn getoetst met de gestelde criteria van de De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binkconform de berekeningswijze van CO2-prestatieladder.overheid. Voor diverse onderdelen zijn wij verder dan de gestelde eisen. Daarbij zijn wij gecertificeerd voor het gebruik van papier uit TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBT|Opmeer compenseert haar CO2-uitstoot via Solar Cookersduurzaam beheerde bosbouw (FSC en PEFC). voor Vluchtelingen Tsjaad. Dat is een project waarbij gezinnen in OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTeen vluchtelingenkamp in oost Tsjaad koken op zonne-energie metDuurzame ketensolar cookers. De CooKit is een solar cooker die met behulp vanOnze bijdrage aan het verduurzamen van de keten bestaat uit een OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerzonne-energie, die in overvloed aanwezig is in Tsjaad, gebruikt kanverantwoorde keuze voor de inkoop van grondstoffen, de inkoop worden om te koken. De CooKit heeft een eenvoudig ontwerp envan groene energie, opwekken van eigen energie met De BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe Binkwordt gemaakt van karton en aluminiumfolie. Zonlicht wordt doorzonnepanelen, overleg met klanten over keuze van grondstoffen, het folie gereflecteerd op een zwartgeverfde pan die in eende juiste balans tussen drukwerk en digitaal en het overleggen met TendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendershittebestendige plastic zak zit waarin de warme lucht circuleert.toeleveranciers over grondstoffen en het transport daarvan. Onze OBT|De Bink compenseert haar CO2-uitstoot via COOX4Climate. medewerkers zijn milieubewust en passen de theorie toe in de OBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTDit project zorgt voor het inzetten van de zogeheten cookstoves praktijk. Deze werkwijze is vast onderdeel bij training van nieuw in Afrika en India. Dit zijn kleine kooktoestellen die dankzij hunpersoneel en wordt gevalueerd bij functioneringsgesprekken.OpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerDe BinkTendersOBTOpmeerefficinte ontwerp 40% minder hout verbranden, waardoor ook OBT Duurzaamheidsverslag 2019'